Produkt dnia
Dyneema 1.0MM 0,18T Nieimpregnowana
Dyneema 1.0MM 0,18T Nieimpregnowana

1,25 zł

MTR
Lina Dyneema 3MM 0,84T
Lina Dyneema 3MM 0,84T

4,07 zł

MTR
Lina Dyneema 4MM 1,4T
Lina Dyneema 4MM 1,4T

5,30 zł

MTR
Regulamin Konta użytkownika

Regulamin Konta użytkownika w sklepie LinySyntetyczne.pl

§1

Definicje

1. Konto użytkownika – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę  usługa pozwalająca Użytkownikowi na założenie indywidualnego konta w Sklepie.

2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem www.LinySyntetyczne.pl

3. Usługodawca - wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki Cezary Lulkowski działający pod firmą YSM AND PARTNERS CEZARY LULKOWSKI, nr NIP 8522385931, nr REGON 320998924, ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin.

4. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Konto użytkownika.

§2

Konto Użytkownika

1. Użytkownik może założyć w Sklepie Konto użytkownika.

2. Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Sklepie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników, m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także na samodzielną edycję danych Użytkownika w tym Koncie.

3. Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Sklepie.

4. Dla korzystania z Konta użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto email.

5. W momencie rejestracji (założenia Konta użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Usługodawcy, na adres e-mail: sklep@linysyntetyczne.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

§3

Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta użytkownika należy zgłaszać Usługodawcy na adres email: sklep@linysyntetyczne.pl

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§4

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy w związku z korzystaniem z Konta użytkownika jest Usługodawca.

2. Użytkownik zakładając Konto użytkownika dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu świadczenia usługi Konto użytkownika na rzecz Użytkownika.

3. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§5

Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Konto użytkownika lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres e-mail: sklep@linysyntetyczne.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

5. Zakazane jest dostarczenia przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl